Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy
Tapio Väätäinen, osakas

Tuote: CSI LakiMies ja M-Files pilvipalveluna
Asiakas vuodesta: 2017
Hyvää ohjelmistossa: helppokäyttöisyys

Boutique-asianajotoimis­to Mentula & Väätäinen keskittyy palvelemaan asiakkaita vaativissa kilpailuoikeudellisissa ja riidan ratkaisuun liitty­vissä toimeksiannoissa. Toimeksiantojensa hallinnassa toimisto luottaa CSI LakiMies –ohjelmistoon ja M-Files-dokumentinhallintajärjestelmään. Kumpikin ohjelmisto on käytössä pilvipalveluna, ja kokonaisuutta täydentää CSI:n toimittama komponentti, jonka avulla myös tarvittavat sähköpostiviestit tallentuvat Outlookista M-Filesiin CSI-toimeksiantoihin liitettyinä.

CSI LakiMies -ohjelmisto on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi neljän lakimiehen ja kahden oikkarin tarpeisiin. Erityistä kiitosta saa se, ettei ohjelmiston käytön oppiakseen tarvitse olla nörtti; ohjelmisto on niin helppokäyttöinen, että myös juristi, joka on aiemmin tottunut pelkästään kirjaamaan toimenpiteitä, pystyy hoitamaan toimeksiannot alusta loppuun saakka. Toki myös CSI on ollut tukena uuden työkalun käyttöönotossa. Aluksi CSI:n asiakastuelle oli asiaa useinkin, mutta sittemmin tuen tarve on vähentynyt.

Useissa toimistoissa toimeksiantojen laskutus on eriytetty sihteereiden vastuulle, mutta Mentula & Väätäisellä myös laskut syntyvät ilman erillistä toimistohenkilökuntaa. “Tavoitteena on tehdä kaikki merkinnät kerralla oikein ohjelmistoon, mikä tekee myös laskutuksen hoitamisesta suoraviivaista. Arvioisin, että yksittäisen laskun muodostamiseen kuluu aikaa ainoastaan pari minuuttia” toteaa Tapio Väätäinen, toinen toimiston osakkaista.

“Toimistomme henkilökunta on vuodessa kolminkertaistunut ollen nyt lähes maksimissaan. CSI LakiMies -ohjelmisto palvelee hyvin juuri meidän kokoistamme toimistoa, jossa ei ole erikseen assistentteja. Toimenpiteiden kirjaaminen on nopeaa; avaat vain toimeksiannon ja syötät muutaman tiedon saadaksesi aikaan laskutuskelpoisen kirjauksen. Voiko helpommalla enää selvitä?” Väätäinen kysyy.

 

 

 

 

Keväällä 2017 perustettu ja Helsingin keskustassa sijaitseva Mentula & Väätäinen on erikoistunut kilpailulainsäädäntöön ja riidanratkaisuun. Toimiston toimintaperiaatteina ovat ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan liiketoiminnan etujen huomiointi. Yrityksen lakimiesten saamiin kansainvälisiin tunnustuksiin kuuluvat mm. International Law Office Client Choice Awards 2018 ja Chambers Europe ja Global 2018 guide.