Asianajotoimisto Thureson Oy
Elias Thureson, lakimies

Tuote: CSI LakiMies®
Asiakas vuodesta: 2019
Hyvää ohjelmistossa: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen sekä sen seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Vielä muutama vuosi sitten Asianajotoimisto Thureson oli pieni varsinaissuomalainen perheyritys. Yrityksen liiketoiminta lähti kuitenkin laajenemaan, ja henkilöstömäärän noustessa kuuteen henkeen toimistoja avattiin Paimion lisäksi myös Turkuun ja Kaarinaan. Laajenemisen myötä ilmeni tarve hankkia parempi ohjelmisto tukemaan toimeksiantojen hallintaa ja päivittäisen työn seurantaa.

Toimistolla ei aiemmin ollut käytössä vastaavaa yhtä kehittynyttä ohjelmistoa. Ohjelmiston hankintaprosessin aikana tutustuttiin useisiin eri vaihtoehtoihin, mutta CSI LakiMiehen monipuolisuus ja kyky vastata yrityksen tarpeisiin sopivassa mittakaavassa nousivat ratkaisevaan asemaan päätöstä tehdessä. Ohjelmiston käytettävyys sekä toiminnot vastasivat hyvin esiin noussutta tarvetta.

Ohjelmiston käyttöönotto on tuonut konkreettisia hyötyjä muun muassa helpottaen työskentelyä useassa toimistossa ja tukemalla tiimityöskentelyä. Vaikka lakimiehet työskentelevätkin eri kaupungeissa, yhteisen tietokannan ansiosta esteellisyydet pystytään tarkastamaan ja toimeksiannon etenemistä seuraamaan kaikissa toimistoissa. Myös työn tuottavuus on noussut, ja ohjelmiston on huomattu motivoivan lakimiehiä, sillä oma kokonaistyötilanne on nyt helposti hahmotettavissa ja seurattavissa. Näin pystytään välttämään tyhjäkäyntiä ja kontrolloimaan omaa työtaakkaa. Vaikka ohjelmiston käyttöönotto vaatikin alussa käyttäjiltä panostusta ja toimintoihin perehtymistä, CSI LakiMies on tuonut toivottua helpotusta toimiston päivittäisen työn hoitoon ja tarpeisiin.

CSI Mobile -mobiilikäyttöliittymä saa Asianajotoimisto Thuresonilla eritystä kiitosta, sillä työssään ympäri Suomea liikkuvat juristit pystyvät kirjaamaan toimenpiteensä tien päällä. Mobiilitoiminnallisuus tuo todellista lisäarvoa, sillä sen avulla pystytään myös motivoimaan työntekijöitä kirjaamaan työnsä heti. Näin toimenpiteitä ei jää kirjaamatta, eikä laskutuskaan muodostu niin työlääksi prosessiksi. Kiitosta saa myös mahdollisuus seurata omaa viikoittaista työmäärää reaaliaikaisesti.

”CSI LakiMies -ohjelmisto on markkinoiden paras vaihtoehto tämän kokoluokan toimistolle. Ohjelmiston ansiosta toimiston lakimiehet pystyvät keskittymään työssään juridiikkaan ja asiakkaiden palvelemiseen, sillä aikaa jää muuhunkin kuin toimenpiteiden kirjaamiseen”, toteaa Elias Thureson, lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

 

 


Asianajotoimisto Thureson Oy on varsinaissuomalainen perheyritys, joka on palvellut yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja julkisyhteisöjä jo yli 20 vuoden ajan. Toimistot sijaitsevat Turussa, Kaarinassa ja Paimiossa. Toimisto on palkittu Paimion vuoden positiivisimmaksi yritykseksi vuonna 2018.