CSI etsii tiimiinsä lisää osaajia

17. maaliskuu, 2015

Etsimme rautaiseen tiimiimme:

OHJELMISTOTESTAAJAA

ohjelmistojemme laadunvarmistus- ja testaustehtäviin.

Testaajan tehtäviin kuuluvat uusien ohjelmistoversioiden testaus, testausprosessin kehittäminen, versioihin liittyvä dokumentointi sekä toimiminen CSI:n asiakastukitiimissä.

Ohjelmointitaito ei ole välttämätön, mutta edellytämme vahvoja tietoteknisiä perustaitoja ja katsomme SQL- ja C#-osaamisen eduksi. Kirjanpidon ymmärrys ja sujuva englannin kielen taito helpottavat työtehtävien omaksumista. Odotamme hakijoilta myös asiakassuuntautuneisuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja.

 

KÄYTTÖÖNOTTO- JA ASIAKASVASTAAVAA

CSI-ohjelmiston kansainvälisiin asiakkuuksiin.

Henkilö vastaa ulkomailla (aluksi Baltia ja Ruotsi) tehtävistä käyttöönotoista ja asiakkaista. Ohjelmistoon ja toimialaan perehtyminen tapahtuu aluksi kotimaassa, työskennellen asiakastukitiimissä ja osallistuen kotimaisiin käyttöönottoihin.

Ohjelmiston käyttöönotoissa henkilö toimii ohjelmiston ja toimialan asiantuntijana ja työskentelee yhteistyössä asiakkaan kanssa vastaten koko käyttöönottoprojektista. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat asiakkaan tarpeiden kartoitus, toteutusvaihtoehtojen läpikäynti, myynnin tuki sekä kommunikointi asiakkaan ja oman tiimin kanssa.

Käyttöönottoprojektien jälkeen henkilö toimii asiakasvastaavana kehittäen asiakkaiden käyttökokemusta sekä välittäen ohjelmistoa ja yhteistyötä koskevat tarpeet muulle CSI-tiimille. Tehtävä on siten tärkeä linkki asiakkaan ja tuotekehityksen välissä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää työkokemusta vastaavista tehtävistä tai vahvaa halua kehittyä niissä, hyvää ongelmanratkaisu- ja vastuunottokykyä, asiakassuuntautuneisuutta, tiimipelaajan taitoja, sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä halukkuutta matkustaa. Eduksi katsotaan ruotsin kielen taito ja ymmärrys relaatiotietokannoista.

Lisätietoja kummastakin tehtävästä antaa CSI:n henkilöstövastaava Elisa Sovelius, elisa.sovelius@csihelsinki.fi, puh. 050 447 3224.