Tags: ,

CSI Asianajosihteeripäivillä

14. toukokuu, 2018

CSI:llä oli ilo olla mukana 20. Asianajosihteeripäivillä, jotka pidettiin huhtikuun puolivälissä Tallinnassa.

Tilaisuus oli meille tälläkin kertaa hyvin antoisa; tapasimme monia asiakkaitamme ja pääsimme vaihtamaan ajatuksia myös ei-asiakkaiden kanssa.

Myös vahvasti GDPR:ään, tietoturvaan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen keskittyvä agenda oli ohjelmistotoimittajan näkökulmasta erityisen kiinnostava.

Perinteinen CSI-kysely kartoittikin tällä kertaa osallistujien tunnelmia uudesta tietosuoja-asetuksesta.  Vastauksia kyselyyn saatiin 22 sihteeriltä 15 eri toimistosta.

Vastaajista noin neljäsosa suhtautui positiivisesti tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon, neljäsosa koki sen riesaksi ja puolet ei vielä ollut muodostanut asiasta mielipidettään. Kaksi vastaajaa arvioi toimistonsa jo saavuttaneen GDPR-valmiuden, ja kuuden vastaajan toimisto oli lähes valmis.

Haasteellisimmaksi koettiin tietosuoja-asetuksen tulkinnanvaraisuus. Epäselvää oli vielä se, mitä konkreettisia muutoksia vaaditaan, millaisiksi käytänteet ja prosessit muodostuvat ja miten ne vaikuttavat omaan työhön. Erityisesti mietitytti tietojen poistamispyyntöjen käsittely.

Kyselyn arvonnassa onni suosi Anna-Kaisa Kippolaa Asianajotoimisto Ferendasta, Pirjo Nurmea Asianajotoimisto Aurasta sekä Ritva Järvenpäätä Eversheds Asianajotoimistosta. Heille lähtivät Stockmannin lahjakortit. Kiitämme kaikkia kyselyymme vastanneita ja onnittelemme voittajia!